Kreative metoder for egenomsorg og motivasjon

Et kronisk helseproblem kan være livsendrende i så
stor grad at det er nødvendig å søke nye perspektiver og ny læring.  
Med de belastningene det innebærer å leve med kronisk sykdom/skade
– er det viktig med oppfølging og omsorg for hele mennesket.  Våre kurs egner seg
som motivasjon i denne situasjonen, som læring for å bli helsearbeidere i eget liv.

Fokus under kursene

• Pasienten som helsearbeider i eget liv 
•  Bevisstgjøring gjennom kreative prosesser
•  Mindfulness for å skape et pusterom
•  Skape bevegelse gjennom å aktivere sansene
•  Skape et fellesskap i gruppen
(Les mer under linken Tjenester - Om Modus)

Ta kontakt:  lilly@lillyputt.no
Telefon: 91618496 / 22381738