Om Modus

Våre kurs egner seg som motivasjon for mennesker som lever med kronisk sykdom / skade,
som læring for å bli helsearbeidere i eget liv.

Slik den medisinske situasjonen trenger oppfølging, trenger også de psykososiale forhold oppmerksomhet. Fysiske sykdommer med smerter og nedsatt bevegelighet og kapasitet, kan gi opplevelser av begrensninger i hverdagen – noe som igjen kan skape stillstand i mennesket og opplevelse av tap og egenverdi.
    
Våre fokus under kursene
•    Bevisstgjøring gjennom kreative prosesser
•    Mindfulness for å skape et pusterom
•    Skape bevegelse gjennom å aktivere sansene
•    Skape et fellesskap i gruppen

Kreativitet er viktig i hverdagens utfordringer når begrensningene blir store eller livet er i endring. På våre kurs setter vi kreativiteten i bevegelse. Vi kartlegger deltagernes ønsker og ressurser. Gjennom de kreative prosessene blir de bevisstgjort sine mål og muligheter og kan på nye måter oppdage hvordan de er aktør i eget liv.

Mindfulness er et viktig element i vår metode – for å finne tilstedeværelse og ro. Har man kroniske helseplager har man ofte mange tapserfaringer og frustrasjoner. Det tærer å ikke kunne være den man var, eller gjøre det man gjorde. Våre metoder hjelper for å skape et pusterom og å kunne gjenvinne balansen.

Utvide bevegelsefriheten gjennom sansene. Med bevisst oppmerksomhet, kreativitet og samspill mellom kropp og bevissthet – kan vi åpne for uante løsninger og muligheter. Vi jobber i grupper fordi det gir rom for lek.

I gruppetilhørigheten kan det oppstå gode situasjoner som forsterker forandringsprosesser. Å vise og motta respekt er viktig i arbeidet mot forsterket verdighet. Gruppedeltakelse kan være med på å bryte isolasjon og få deltagerne til å oppleve gleden ved å knytte seg til andre i kreative prosesser.